ABOUT 3DOJ STUDIO
 
 
3DOJ คือทีมงานที่ให้บริการเขียนทัศนียภาพด้านสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและ ภายใน (Perspective), ตกแต่งภาพโครงการ (Photo Montage) และภาพเคลื่อนไหว (Animation)
 


บริการของเรา
 
รับออกแบบเขียนภาพ 3D Perspective , 3D Animation โครงการบ้าน คอนโดมิเนียม, ทั้งภายในและภายนอก
จนรวมไปถึงการจัดทำภาพ 3D Perspective , 3D Animation สำหรับนำเสนอผลงานการออกแบบตกแต่งภายในงานสถาปัตยกรรมทุกประเภท
และสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามกรอบของระยะเวลา หรืองบประมาณตามที่ลูกค้ากำหนดได้
ทั้งนี้บริษัทมีประสบการณ์ในการจัดทำ 3D Perspective , 3D Animation มากว่า 15 ปี

3DOJ STUDIO : CHAPTER CHULA-SAMYAN, Thailand - 3D Walkthrough

3DOJ STUDIO : The Privacy Taopoon Interchange, Thailand - 3D Walkthrough

3DOJ STUDIO : The Tree Dindaeng – Ratchaprarop, Thailand - 3D Walkthrough

EXTERIOR & INTERIOR PERSPECTIVE
VR360
INTERACTIVE
PROJECTION MAPPING
Powered by MakeWebEasy.com